Strona głównaWindykacja należności

Windykacja należności

Kancelaria oferuje usługi w zakresie dochodzenia należności od dłużników, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami, na etapie:

  • przedsądowym zmierzającym do uzyskania dobrowolnej zapłaty,
  • postępowania zabezpieczającego mającego na celu zapobiegnięcie ukryciu majątku przez dłużnika,
  • postępowania sądowego prowadzącego do uzyskania orzeczenia zobowiązującego dłużnika do uregulowania należności,
  • postępowania egzekucyjnego polegającego na odzyskaniu należności w drodze czynności podejmowanych przez komornika, sąd lub inny organ egzekucyjny,
  • postępowania upadłościowego pozwalającego zaspokoić żądania kierowane przez wierzycieli wobec niewypłacalnego dłużnika.