Strona głównaPrawo administracyjne i podatkowe

Prawo administracyjne i podatkowe

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Pietrzak specjalizuje się w obszarach prawa administracyjnego dotyczących procesu budowlanego, gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. opłat za użytkowanie wieczyste, opłat planistycznych, wywłaszczenia nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, zezwoleń i koncesji, wpisów do rejestrów, ewidencji i innych wykazów urzędowych, jak również prawa podatkowego, świadcząc w tym zakresie pomoc prawną polegającą na:

  • reprezentowaniu Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami podatkowymi,
  • sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji i podatkowych,
  • sporządzaniu skarg i innych pism procesowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • zastępstwie prawnym w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • doradztwie prawnym w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • doradztwie prawnym w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.