Strona głównaPrawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Pietrzak oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegającą w szczególności na doradztwie prawnym, sporządzaniu informacji i opinii prawnych, zastępstwie prawnym w postępowaniach sądowych, przygotowywaniu projektów umów, pism i innych dokumentów prawnych w sprawach dotyczących problematyki:

  • prawa rzeczowego, tj. m.in.: zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrony posiadania, zakładania i porządkowania ksiąg wieczystych bądź innego rodzaju regulacji stanu prawnego nieruchomości, służebności,
  • prawa zobowiązań, tj. m.in.: dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, sporządzania i weryfikowania projektów umów gospodarczych, dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych (zarówno z tytułu szkód majątkowych, jak i szkód na osobie) i o zadośćuczynienie,
  • prawa spadkowego, tj. m.in.: zachowku i wydziedziczenia, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku,
  • ochrony dóbr osobistych.