Strona głównaPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych świadczę usługi polegające w szczególności na:
  •  stałym bądź doraźnym doradztwie prawnym na rzecz pracowników, pracodawców i ubezpieczonych, w razie potrzeby połączonym ze sporządzeniem informacji bądź opinii prawnych,
  • przygotowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów takich jak umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, dokumenty rozwiązujące stosunek pracy,
  • reprezentowaniu pracowników, pracodawców i ubezpieczonych w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami,
  • sporządzaniu pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,   
  • reprezentowaniu pracowników, pracodawców i ubezpieczonych w postępowaniach sądowych.