Strona głównaPrawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą m.in.:

  • pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji działalności gospodarczej, w tym przy uzyskiwaniu zezwoleń lub koncesji na jej podjęcie,
  • przygotowywanie projektów umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, a także regulaminów wewnętrznych, uchwał organów i innej dokumentacji korporacyjnej,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, w szczególności w zakresie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także w innych postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniu upadłościowym,
  • pomoc przy tworzeniu oraz rejestracji fundacji i stowarzyszeń,
  • stałe bądź doraźne doradztwo w sprawach dotyczących bieżącej działalności obsługiwanych podmiotów.